Capsul Ecza Deposu

Hakkımızda

Hakkımızda

İnsan Hakları

İlkelerimiz

2016 yılında kurulan şirketimiz meslektaş dayanışmasına dayalı, sektörden kazandığını sektöre yatırma ilkesini benimsemiştir.

Yasal çizgilerin dışına çıkmadan dürüstlük ilkelerine bağlı kalarak Eczane, Hastane, Medikal sektörün yanında ihracak çalışmaları ile ülke ekonomisine katkı sağlamayı planlamaktayız. Üretim,   isdihtam gibi konularda  ülke ekonomisine katkıyı benimsiyoruz.

Capsul ecza deposu kişilerin hak ve özgürlüklerine saygılıdır.  Şirket içerisinde, insanların etnik kökenine, cinsiyetine, ırkına, milliyetine, ekonomik durumuna, dinine ve diğer özelliklerine bağlı ayrımcılık yapılamaz. Hiçbir türden ayrımcılığa, tacize ve zorbalığa müsamaha göstermeyiz .  İstihdam ilkelerimiz ve uygulamalarımız  ile tüm çalışanlar için fırsat eşitliği ve dâhil olmak imkânı yaratmayı hedefleriz.  Şirketimiz aynı zamanda çalışma koşullarının, ürünlerin ve hizmetin insan sağlığına ve güvenliğine uygunluğu garanti altına almakla yükümlüdür.

 

Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmak sorumluluğumuzdur.

 Çalışanlarımız İş Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimlerine katılmakla ve öğrendiklerini uygulamakta yükümlüdür. Çalışanlarımız iş sağlığı ve güvenliği için tehlike arz eden ve/veya yasadışı olan hiçbir eşya ya da maddeyi şirket sınırları içerisinde ve çalışma ortamlarında bulunduramaz.Genç işçilerin eğitimine ve her türlü gelişimlerine engel olacak çalışma süreleri belirlenemez.

 

 Eğitim saatleri dışında istihdamları ise şirketimizin etik ve toplumsal değerleri ışığında, kanunca çizilmiş çerçevelerde sağlanır. Eğitimine devam eden her genç işçinin her türlü gelişimi için yeterli dinlenme süreleri gözetilir. Şirketimiz bünyesinde istihdam ettiğimiz her çalışanımıza olduğu gibi istihdam ettiğimiz genç çalışanlarımıza da hiçbir şekilde ırk, dil, din, cinsiyet, renk, statü, köken, bedensel veya zihinsel engel ayrımcılığı yapılamaz; çalışanlarca yapılmasına göz yumulmaz. Şirketimizin genç işçi istihdamındaki politikası kapsamında ortaöğretimi sırasında istihdam edilen genç işçilere, yüksek öğretimi kazanmaları durumda destek verilmektedir. Amacımız toplumumuzun eğitim ve sosyo kültürel seviyesindeki gelişimine katkıda bulunmaktır.

 

Kişilere, doğrudan ya da dolaylı olarak yapılacak herhangi bir ayrımcılık veya ruhsal bedensel bütünlüğüne zarar verecek herhangi bir taciz ile mobbing  ( piskolojik taciz )  davranışında bulunmak kesinle yasaktır. Tespit edilmesi halinde ilgili tüm yasal yaptırımlar uygulanır.

 

Capsul   ecza deposu olarak  çalışanlarımızın beden ve ruh sağlığını korumak için başta yasal şartları uygulamak üzere en önemli sorumluluğumuz; güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü benimsetmektir

Tüm çalışanlar bu politikadaki metinlere uygun hareket etmek zorundadırlar. Yöneticiler sorumlu oldukları ekibin bu kuralları uygulamasından sorumludur. Kimse bu politikaya aykırı hareket etmeye zorlanamaz.

Tüm ulusal ve uluslararası mevzuatlara uymak sürekli eğitim ilkesi ile çalışanlarımızın çevre ve iş güvenliği bilincine sahip olmalarını sağlamak. çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini sağlamak amacıyla tüm gereklilikleri yerine getirmek

 Potansiyel tehlikeleri değerlendirerek gerekli önlemleri almak

 Yaralanmaları ve sağlık bozukluklarını önlemek, iş kazalarını azaltmak ve verimliliği arttırmak için tedbirler almak

Hava, su ve toprak kirliliğini önleyici faaliyetler oluşturmak.

Sağlık, emniyet ve çevre güvenliğini korumak ve hedeflere ulaşmak için gereken tüm kaynakları sağlamak

Dürüstlük

Müşteri Memnuniyeti

İzlenebilirlik

Capsul ecza deposu Çalışanları ile birlikte,  iş yaptığı bütün işletmeler ile doğruluk ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapar, birlikte mesai yaptığı çalışanlarına güven ortamında değer verir.

Capsul ecza deposu müşterilerimizin önceliği bizim önceliğimizdir doğrultusunda çalışmalar yapar.  Memuniyeti her zaman en üst düzeyde tutmak ve devamlı sürdürülebilir iş ilişkisi yaratmak öncelikli hedefimizdir.

Sunduğumuz hizmetler alınan siparişten başlayarak en son aşamasına varıncaya kadar ilgili birimler tarafından kontrolden geçmektedir.

Çevreci anlayışımız ile sürdürülebilir üretim ve tüketimi amaçlamaktayız. Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü yer alıyoruz.

Çalışanlarımıza Saygı

Gizlilik

Adalet

Çalışanlarımıza karşı tüm yasal sorumluluklarımızı yerine getirmenin yanı sıra onların kişisel gelişimi için her türlü desteği sağlıyoruz. Kariyer planlamalarını,  ekibimiz ile birlikte yapıyoruz.

Capsul ecza deposu çalışanlarına ve müşterilerine ait gizli kalması gereken bilgileri gizlilik içerisinde saklar.

Çalışanlarımızın da gizli bilgileri koruması  sadece şirket amaçlı kullanması beklenir ve yetkili kişiler ile paylaşır.

Ülkemizin yasalarına ve uluslararası hukuk kurallarına bağlıyız. Çalışmalarımız, şirket çıkarlarına hizmet etse bile, hukuka aykırı davranılmaz.  Dürüst ve kanunlara uygun rekabeti  benimseriz.. Aynı zamanda şirketimiz, çalışanlarına olan hukuki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmek ile yükümlüdür.

Şirket  sınırları içerisinde siyasi gösteri, propaganda ve benzeri faaliyetlere izin verilmemektedir. Şirket kaynakları siyasi amaç için tahsis edilemez ve şirket hiçbir siyasi partiye ve/veya politikacıya bağışta bulunmaz.

0 342 241 0707

0549 427 0700

Fax

Sayfalar

İletişim

Faydalı Linkler

  • Nöbetçi Eczaneler
  • Sağlık Bakanlığı
  • Sosyal Güvenlik Kurumu
  • Türk Eczacılar Birligi
  • İlaç Takip Sistemi
  • Gaziantep Sağlık Müdürlüğü
  • İlaç Rehberi
  • İlaç ve Eczacılık Mevzuatı

capsul.muhasebe@gmail.com

0342 241 0769

Mücahitler Mahallesi 52009 Nolu Cadde No:14/C Karagülle İşmerkezi

Şehitkamil/Gaziantep